Wojna w Izraelu: zagrożenie czy szansa dla światowej gospodarki?

Jak wojna w Izraelu wpływa na międzynarodową gospodarkę?

Wojna między Izraelem a Hamasem, która rozpoczęła się 7 października 2023 r., stała się jednym z najkrwawszych i najbardziej destrukcyjnych konfliktów na Bliskim Wschodzie od dziesięcioleci. Według ONZ w ciągu dwóch tygodni walk zginęło ponad 2000 osób, głównie Palestyńczyków, a około 50 000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów. Wojna spowodowała również poważne zakłócenia w sektorze energetycznym, transportowym i komunikacyjnym, a także zagrożenie katastrofą ekologiczną z powodu uszkodzonych rurociągów naftowych i gazowych.

Wojna w Izraelu nie pozostała obojętna światowej społeczności i przywódcom politycznym. Wiele krajów wezwało do zawieszenia broni i wznowienia negocjacji w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jak dotąd jednak wszelkie próby mediacji spełzły na niczym, a obie strony nadal wymieniają się atakami rakietowymi i oskarżeniami o łamanie prawa międzynarodowego.

Wojna w Izraelu ma również poważne konsekwencje dla globalnej gospodarki, która już zmaga się z pandemią koronawirusa, rosnącą inflacją i niestabilnością na rynkach finansowych. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób wojna w Izraelu wpływa na światową gospodarkę, jakie zagrożenia i szanse stwarza dla różnych krajów i regionów oraz jakie środki należy podjąć, aby złagodzić jej negatywny wpływ.

Wpływ wojny w Izraelu na rynek ropy i gazu

Jednym z głównych czynników decydujących o wpływie wojny w Izraelu na światową gospodarkę jest jej wpływ na rynek ropy i gazu. Bliski Wschód jest największym producentem i eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie, a także kluczowym regionem tranzytowym dla tych rodzajów energii. Wszelkie zakłócenia w dostawach lub transporcie ropy i gazu z tego regionu mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu cen tych towarów, a także niedoborów energii w innych częściach świata.

Wojna w Izraelu już wpłynęła na rynek ropy i gazu, choć nie w takim stopniu jak poprzednie konflikty na Bliskim Wschodzie. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), wojna w Izraelu zmniejszyła produkcję ropy naftowej w regionie o 300 000 baryłek dziennie, co stanowi około 0,3 procent globalnego popytu. Ceny ropy nie uległy jednak większym zmianom, ponieważ globalny rynek pozostaje nadpodażą ze względu na ożywienie produkcji w Iranie, Libii i USA, a także niższy popyt na ropę w Chinach i Europie z powodu koronawirusa. Według IEA, średnia cena ropy Brent na październik 2023 r. wyniosła 89 USD za baryłkę, o 2 USD więcej niż we wrześniu.

Wojna w Izraelu wpłynęła również na rynek gazu, zwłaszcza w Europie, która jest głównym konsumentem i importerem gazu z Bliskiego Wschodu. Izrael stał się eksporterem netto gazu w 2013 r. po odkryciu dwóch dużych złóż - Lewiatan i Tamar - które zaopatrują nie tylko rynek krajowy, ale także eksport, głównie do Egiptu, Jordanii i Europy. Jednak wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła już do zawieszenia prac na polu Tamar z powodu zagrożenia atakami rakietowymi ze strony Hamasu. Los pola Lewiatan nie został jeszcze ustalony, ale może ono również stać się celem ataków rakietowych. Może to doprowadzić do zmniejszenia dostaw gazu z Izraela na rynek europejski, który już doświadcza niedoborów gazu z powodu niskich rezerw, wysokiego popytu i problemów politycznych z Rosją. Według MAE, ceny gazu w Europie osiągnęły rekordowy poziom w październiku 2023 r. i wyniosły 45 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych (MMBtu), czyli o 150 procent więcej niż rok wcześniej.

Wpływ wojny w Izraelu na rynki finansowe i handel

Wojna w Izraelu ma również negatywny wpływ na rynki finansowe i handel. Wojna podnosi poziom niepewności geopolitycznej i ryzyka, prowadząc do zmniejszenia apetytu na ryzyko wśród inwestorów i handlowców. Może to prowadzić do ucieczki kapitału z rynków wschodzących i nowych rynków wschodzących, które są bardziej podatne na wstrząsy, a także do ...wzmocnienia dolara i złota jako bezpiecznych aktywów. Indeks dolara, który odzwierciedla jego kurs wymiany w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, zyskał 1,5 procent od początku wojny do 96,7 punktów, zgodnie z danymi opracowanymi przez Bloomberga. Cena złota również wzrosła o 2,3 procent do 1880 dolarów za uncję trojańską.

Wojna w Izraelu wpływa również na światowy handel, zwłaszcza na handel z Bliskim Wschodem. Wojna zagraża bezpieczeństwu szlaków morskich i powietrznych, które obsługują znaczną część ruchu towarowego i pasażerskiego między Europą, Azją i Afryką. W szczególności wojna może wpłynąć na Kanał Sueski, który jest jedną z najważniejszych arterii morskich na świecie, przewożącą około 10 procent światowego handlu. Wszelkie ataki lub blokady kanału mogą powodować opóźnienia i zwiększać koszty wysyłki towarów, a także podnosić ich ceny. Według Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), wojna w Izraelu już doprowadziła do 10-15-procentowego wzrostu stawek ubezpieczeniowych dla statków pływających po Kanale Sueskim.

Wpływ wojny w Izraelu na bezpieczeństwo regionalne i globalne

Wojna w Izraelu nie tylko szkodzi światowej gospodarce, ale także podważa bezpieczeństwo regionalne i globalne. Wojna może sprowokować eskalację przemocy i konfliktu w innych częściach Bliskiego Wschodu, a także zwiększyć terroryzm i radykalizm. Wojna może również doprowadzić do pogorszenia stosunków między głównymi mocarstwami, które mają różne interesy i stanowiska w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Wojna w Izraelu już wywołała reakcje innych krajów i mocarstw na Bliskim Wschodzie. Niektóre z nich wyraziły poparcie dla Hamasu i Palestyny, podczas gdy inne wyraziły poparcie dla Izraela. Na przykład Iran, który jest głównym sojusznikiem i sponsorem Hamasu, oskarżył Izrael o ludobójstwo Palestyńczyków i wezwał do mobilizacji wszystkich muzułmanów przeciwko "syjonistycznemu reżimowi". Turcja, która również wspiera Hamas, potępiła "izraelski terroryzm" i zadeklarowała pomoc humanitarną dla Palestyny. Arabia Saudyjska, która jest liderem świata arabskiego, wezwała do zawieszenia broni i pokojowego rozwiązania konfliktu poprzez rozwiązanie dwupaństwowe. Egipt, który sąsiaduje z Izraelem i Palestyną, próbuje mediować między nimi i zorganizować rozejm.

Wojna w Izraelu wpływa również na interesy i stosunki głównych mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Unia Europejska. Stany Zjednoczone, które są głównym sojusznikiem i partnerem Izraela, wyraziły poparcie dla prawa Izraela do samoobrony, ale także wezwały do powściągliwości i zmniejszenia napięć. Rosja, która ma wpływy na Bliskim Wschodzie i popiera rozwiązanie dwupaństwowe, wezwała do zawieszenia broni i wznowienia negocjacji. Chiny, które są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i dążą do zwiększenia swojej obecności na Bliskim Wschodzie, potępiły "bezprecedensową przemoc" Izraela i zaoferowały swoją pomoc w mediacji. Unia Europejska, która jest największym darczyńcą Palestyny i zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego, również opowiedziała się za zawieszeniem broni i pokojowym rozwiązaniem konfliktu.

Środki łagodzące wpływ wojny w Izraelu na światową gospodarkę

Wojna w Izraelu stanowi poważne zagrożenie dla światowej gospodarki, która potrzebuje stabilności i współpracy, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii koronawirusa. Aby złagodzić wpływ wojny w Izraelu na światową gospodarkę, należy podjąć następujące środki:

  •   Zaprzestanie ognia i przemocy. Jest to najważniejszy i najpilniejszy krok, który należy podjąć, aby zapobiec dalszym ofiarom, zniszczeniom i eskalacji konfliktu. W tym celu należy zintensyfikować wysiłki mediacyjne ONZ, USA, Rosji, Egiptu i innych zainteresowanych stron. Należy również zapewnić dostęp do pomocy humanitarnej dla poszkodowanej ludności.
  •   Wznowienie negocjacji w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jest to długotrwały i złożony proces, który wymaga woli politycznej i kompromisu z obu stron. Jest to jednak jedyny sposób na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Wymaga to wsparcia rozwiązania opartego na granicach z 1967 roku, z możliwą wymianą gruntów, uznaniem Jerozolimy za stolicę obu państw i rozwiązaniem problemu uchodźców. Wymaga to również uwzględnienia interesów i stanowisk innych krajów i mocarstw na Bliskim Wschodzie, a także głównych mocarstw.
  •   Stabilizacja i wsparcie światowej gospodarki. Wymaga to skoordynowanych działań organizacji międzynarodowych, takich jak MAE, MTK, MFW i Bank Światowy, a także rządów krajowych i banków centralnych. Wymaga to zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i transportu ropy naftowej i gazu z Bliskiego Wschodu, a także zmniejszenia zależności od tego typu źródeł energii i rozwoju alternatywnych źródeł energii. Konieczne jest również utrzymanie płynności i odporności rynków finansowych oraz ułatwienie ożywienia handlu i inwestycji. Ponadto należy zapewnić pomoc krajom rozwijającym się i krajom pierwszej linii, które najbardziej ucierpiały w wyniku wojny w Izraelu, a także pandemii koronawirusa.

Podsumowanie

Wojna w Izraelu jest obecnie jednym z największych wyzwań dla światowej gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna nie tylko powoduje utratę życia i zniszczenia na Bliskim Wschodzie, ale także stwarza ryzyko i niestabilność dla innych regionów i krajów. Wojna w Izraelu wpływa na rynek ropy i gazu, rynki finansowe i handel, a także na bezpieczeństwo regionalne i globalne. Złagodzenie wpływu wojny w Izraelu na globalną gospodarkę wymaga zaprzestania ognia i przemocy, wznowienia negocjacji w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz stabilizacji i wsparcia globalnej gospodarki. Wymaga to współpracy i dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także odpowiedzialności i humanitaryzmu ze strony wszystkich stron konfliktu.

Recenzje

Zostaw komentarz

Opowiedz nam swoją historię

Czy broker nie dotrzymuje warunków umowy, czy próbuje cię oszukać?

Kliknięcie przycisku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.