Invesco Income Funds: Bez kompromisów w kwestii oszczędności

Krótka recenzja Invesco Income Funds

W erze wielkich zmian poszukiwanie dochodu staje się zagadką dla wszystkich inwestorów. Jak skutecznie poruszać się w warunkach niepewności, niskich stóp procentowych, wysokiej inflacji i bezprecedensowych zawirowań? Jak zapobiec spadkowi wartości oszczędności?

Invesco patrzy w przyszłość i wierzy, że odpowiedź leży w innowacjach. Zaangażowanie funduszu w ponowne przemyślenie status quo leży u podstaw różnorodnych rozwiązań dochodowych zaprojektowanych, aby pomóc Ci sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutrzejszego.

Inwestowanie w dochód to wybór inwestycji, które mają na celu zapewnienie niezawodnego strumienia dochodu przez pewien okres czasu. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to skupienie się na inwestycjach mających na celu generowanie regularnego dochodu w postaci dywidend, odsetek lub potencjalnych zysków kapitałowych.

Inwestycje dochodowe mogą oferować potencjalne długoterminowe korzyści pomimo inflacji lub niepewności na rynkach w tym okresie: na przykład uzupełnienie wynagrodzenia, pomoc w osiągnięciu niezależności finansowej, oszczędzanie na nowy dom lub wygodną emeryturę. Ponadto, poszukując dochodu, masz również możliwość inwestowania w sposób zrównoważony.

Podczas inwestowania w celu uzyskania dochodu, głównym celem jest zbudowanie portfela inwestycyjnego, który zapewnia stabilny profil ryzyka i zwrotu.

Jednak po kilku latach niskich stóp procentowych i spadających rentowności obligacji, regularne generowanie dochodu wymaga wyobraźni. Poleganie na tradycyjnych depozytach i stałym dochodzie, które nadal mają niższy profil ryzyka, prawdopodobnie nie wygeneruje dochodu potrzebnego do osiągnięcia długoterminowych celów.

Invesco wierzy, że rzeczy zmieniają się w zależności od tego, jak na nie patrzysz, i przyjmuje to innowacyjne podejście do radzenia sobie ze słabymi wynikami inwestycyjnymi.

Ponadto fundusz stale opracowuje innowacyjne strategie, które wykraczają poza poszukiwanie dochodu i uwzględniają kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w centrum naszego procesu.

Fundusz oferuje szereg produktów, które zapewniają dochód niezależnie od ryzyka i celów inwestycyjnych. Od funduszy mieszanych, które poszerzają uniwersum inwestycyjne poprzez łączenie komplementarnych rozwiązań w zakresie instrumentów o stałym dochodzie i akcji, po konkurencyjne pod względem wartości fundusze ETF, które poszukują dochodu powiązanego z indeksem.

Podsumowanie

Fundusze dochodowe to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie sobie stałego dopływu pieniędzy. Jeśli szukasz dobrego funduszu, który spełnia kryteria ESG, spójrz na Invesco.

Recenzje

Zostaw komentarz