Przegląd giełdy Euronext

Euronext – co to jest?

Euronext to wiodący rynek finansowy i giełda na kontynencie europejskim. Notowanych jest na nim ponad 1500 papierów wartościowych o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 4 biliony. Euro. Euronext jest największą giełdą w Europie i siódmą co do wielkości na świecie.

Jak inwestować w Euronext?

Możesz inwestować w Euronext na kilka sposobów:

  •  Inwestowanie w akcje ENX (które reprezentują prawdziwą firmę);
  •  Handel indeksem Euronext 100 lub innymi indeksami zarządzanymi przez Euronext;
  •  Inwestowanie w wybrane fundusze ETF śledzące Euronext lub poszczególne sektory w jego obrębie;
  • Inwestowanie w główne akcje notowane na Euronext poprzez selekcję ich w celu stworzenia dobrze zrównoważonego portfela.

Wszystkie te opcje mają jedną wspólną cechę: można nimi handlować za pomocą kontraktów CFD lub kontraktów na różnice kursowe. Są to instrumenty pochodne, które replikują cenę papieru wartościowego (akcji, indeksu, funduszu ETF itp.) i pozwalają na jego wzrost lub spadek (krótka sprzedaż) bez płacenia prowizji.
W tym celu ważne jest korzystanie z wiarygodnych i regulowanych brokerów.

Ważne fakty na temat Euronext

22 września 2000 roku w wyniku połączenia giełd w Amsterdamie, Brukseli i Paryżu powstał rynek finansowy Euronext.

W lipcu 2001 r. Euronext wszedł na giełdę, przeprowadzając pierwszą ofertę publiczną i zwiększając swoją kapitalizację.

Pod koniec 2001 roku Euronext przejął londyński rynek kontraktów terminowych, kupując akcje LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange).

W 2002 roku do grupy Euronext dołączyły portugalskie giełdy, w tym Euronext Lisbon, Interbolsa i Bolsa de Valores de Losboa oraz Porto.

W 2005 roku został uruchomiony Eurolist, który później przekształcił się w Euronext – jednolity rynek, na którym wszystkie spółki zostały sklasyfikowane w grupach A, B i C według kapitalizacji rynkowej.

W maju 2005 roku został uruchomiony segment rynku dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom.

W maju 2006 roku została zawarta bardzo ważna umowa pomiędzy Euronext a Giełdą Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, która z połączenia obu biznesów stworzy międzynarodowego kolosa.

W 2007 roku zakończono fuzję z Giełdą Nowojorską, tworząc NYSE Euronext.

W 2009 roku NYSE Euronext wraz z BNP Paribas HSBC i JPMorgan Chase uruchomiła smartpool (giełda elektroniczna, darkpool).

W 2012 r. podjęto próbę poważnej fuzji pomiędzy NYSE Euronext i Deutsche Borse, w wyniku czego powstałby kolos giełdowy między Ameryką a Europą. Komisja Europejska zablokowała później tę próbę.

Od 2014 roku Euronext jest niezależną spółką notowaną na rynkach Paryża, Amsterdamu i Brukseli.

Nowoczesny wygląd Euronext

Euronext powstała jako największa giełda na kontynencie europejskim. Początkowo pod ideą European New Exchange Technology, następnie pod akronimem Euronext. Dziś obejmuje kilka giełd, m.in.: Amsterdam, Bruksela, Londyn, Lizbona, Dublin, Oslo i Paryż. Notowania Euronext obejmują akcje, fundusze ETF, warranty, obligacje, instrumenty pochodne, towary i indeksy.

Główna siedziba operacyjna firmy znajduje się w Paryżu, a jej historyczna i prawna siedziba znajduje się w Amsterdamie. Dziś Euronext reprezentuje ponad 5 rynków krajowych. Prezentują najlepsze europejskie akcje i największe spółki w każdym kraju, które wchodzą w skład Euronext.

Recenzje

Zostaw komentarz

Opowiedz nam swoją historię

Czy broker nie dotrzymuje warunków umowy, czy próbuje cię oszukać?

Kliknięcie przycisku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.