W latach 2024-2026 akcja Enagás będzie warta 1 euro zamiast 1,74 euro

Enagás obniża dywidendę do 1 euro na akcję

W ubiegły wtorek Enagás ogłosił obniżenie dywidendy do 1 euro na akcję za okres 2024-2026, po tym jak Rada Dyrektorów zatwierdziła nową strukturę kapitałową.

Cięcie dywidendy było już oczekiwane przez wielu analityków, którzy uznali ją za niezrównoważoną i zbyt wysoką. Według wstępnej oceny ekspertów jest to "realistyczny" środek, który pozwoli spółce zrealizować duże inwestycje, które planuje przeprowadzić w nadchodzących latach, z większymi gwarancjami.

Enagás stwierdził, że nowa dywidenda jest zrównoważona ze względu na wysoką przewidywalność przepływów pieniężnych, stabilne ramy regulacyjne i wysoką widoczność dywidend z międzynarodowych spółek zależnych.

Podkreślono również zrównoważony rozwój w przyszłości, biorąc pod uwagę znaczenie stabilności przepływów pieniężnych tradycyjnej działalności spółki po 2026 roku.

W każdym razie cięcie dywidendy jest bardzo znaczące, ponieważ dywidenda wypłacona na koniec 2023 r. wyniosła 1,74 euro na akcję.

Według Enagás, redukcja została dokonana w celu wzmocnienia struktury bilansu i dostosowania jej do realizowanego obecnie planu inwestycji w infrastrukturę szkieletową wodoru. W tym zakresie Enagás planuje zainwestować około 3,2 mld euro począwszy od 2026 roku.

Spółka stwierdziła, że nowa dywidenda jest zgodna z solidną i optymalną strukturą bilansu, spełnia wymagania agencji kredytowych w zakresie utrzymania ratingu BBB i jest zgodna z porównywalnymi spółkami krajowymi i międzynarodowymi.

Enagás ogłosił również program odkupu 430 000 akcji za kwotę 6,2 mln euro, mający na celu wyłącznie wypełnienie zobowiązań wynikających z elastycznego planu przyznawania akcji pracownikom i kadrze kierowniczej. Program zakończy się nie później niż 20 sierpnia.

 

Recenzje

Zostaw komentarz