Handel na rynku Forex: Czym jest spread

Czym jest spread

Spread jest kluczowym pojęciem w handlu na rynku Forex. Jest to różnica między kursami kupna i sprzedaży i zasadniczo jest to koszt, który traderzy ponoszą podczas zawierania transakcji.

Spread zastępuje zwykłe prowizje, ponieważ dostawcy transakcji lewarowanych uwzględniają go w całkowitym koszcie, uznając stałą rozbieżność między cenami kupna i sprzedaży.

Każda para walutowa na rynku Forex ma dwie różne ceny - cenę kupna (kurs sprzedaży) i cenę sprzedaży (kurs kupna). Waluta bazowa znajduje się po lewej stronie pary, podczas gdy waluta zmienna lub kwotowana znajduje się po prawej stronie. Warto zauważyć, że kwotowana cena kupna jest niezmiennie wyższa niż kwotowana cena sprzedaży, a rzeczywista cena rynkowa znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwiema wartościami.

W przeciwieństwie do wielu innych instrumentów finansowych, większość par walutowych Forex jest przedmiotem obrotu bez bezpośrednich prowizji. Zamiast tego prowizją związaną z każdą transakcją jest spread - zgodnie z podstawową zasadą, że cena kupna jest niezmiennie wyższa niż cena sprzedaży.

Jak mierzyć spread

Spread jest mierzony w pipsach, które są jednostką minutową zmiany ceny pary walutowej. Zazwyczaj jest on oznaczany jako ostatnie miejsce po przecinku kursu wymiany (0,0001). Należy jednak zauważyć, że pary jena japońskiego podlegają innej konwencji, w której spread jest mierzony na drugim miejscu po przecinku (0,01). Wyższy spread wskazuje na niższą płynność i wyższą zmienność, podczas gdy niższy spread wskazuje na wyższą płynność i niższą zmienność.

Charakter spreadu

Charakter spreadu w handlu Forex można sklasyfikować jako zmienny lub stały. Na przykład indeksy mają zwykle stałe spready, podczas gdy spready par walutowych zmieniają się w zależności od wahań cen kupna i sprzedaży.

Obliczenie spreadu polega na odjęciu ostatniej znaczącej cyfry ceny kupna od ceny sprzedaży. W związku z tym, im mniejszy spread, tym jest on korzystniejszy dla tradera, oferując bardziej ekonomiczny sposób zawierania transakcji.

Wskaźniki spreadu dla traderów są wizualnie wyświetlane na wykresach, wyjaśniając kierunek spreadu w stosunku do cen kupna i sprzedaży. Bardziej płynne pary wykazują węższe spready, podczas gdy pary egzotyczne mają zwykle szersze spready.

Czynniki zewnętrzne, w szczególności zmienność rynku, przyczyniają się do wahań spreadów. Istotne wydarzenia, takie jak ważne ogłoszenia gospodarcze, mogą spowodować wzmocnienie lub osłabienie pary walutowej, co z kolei wpłynie na spread.

Inwestorzy mogą z wyprzedzeniem przygotować się na potencjalne wzrosty spreadów, monitorując kalendarze ekonomiczne i pozostając na bieżąco z wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na płynność walut.

Różne pary walutowe

Spread w handlu Forex jest zwykle skromniejszy w przypadku par walutowych o wysokim wolumenie obrotu, takich jak główne pary dolarowe. Wynika to głównie ze zwiększonej płynności. Niestabilność gospodarcza może jednak nadal powodować rozszerzenie spreadu, dlatego należy zachować ostrożność. Podczas głównych sesji handlowych, szczególnie w Londynie, Nowym Jorku i Sydney, spready są często zmniejszane.

Czas nakładających się sesji, takich jak koniec sesji londyńskiej i początek sesji nowojorskiej, może spowodować jeszcze większe zawężenie spreadów. Ponadto na spready istotny wpływ ma ogólna dynamika podaży i popytu na waluty: zwiększony popyt prowadzi do jednoczesnego zmniejszenia spreadów.

Uważna obserwacja i analiza tych czynników pozwala inwestorom na dokonywanie świadomych prognoz dotyczących możliwych zmian spreadów, co umożliwia im inteligentne dostosowanie strategii.

Recenzje

Zostaw komentarz