Inwestowanie na rynku Forex: Wszystko, co musisz wiedzieć

Inwestowanie na rynku Forex kluczem do sukcesu w tradingu

Dla niektórych traderów i inwestorów inwestowanie na rynku walutowym oferuje ekscytującą możliwość spekulacji na kursach walut na całym świecie. Rynek walutowy (znany również jako Forex lub FX) pozwala wielu osobom osiągać zyski, choć wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli dopiero zaczynasz inwestować w waluty, oto co musisz wiedzieć, aby zacząć.

Inwestowanie w waluty

Podróżując po świecie, nie zawsze można dokonywać zakupów w dolarach amerykańskich. Zamiast tego musisz przeliczyć swoje pieniądze na walutę używaną w kraju, do którego podróżujesz, taką jak euro, jen lub peso. Kupując lub sprzedając pieniądze na podróż, być może zwróciłeś uwagę na kurs wymiany. Kurs wymiany pokazuje, ile innej waluty można uzyskać za jednego dolara lub odwrotnie. Kursy wymiany zmieniają się regularnie. Wahania cen zależą od wiadomości gospodarczych, oczekiwanych danych ekonomicznych i innych czynników.

Jak handlować opcjami Forex

Kiedy handlujesz walutami obcymi, kupujesz duże ilości waluty obcej, tak jak kupowałbyś akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne. Zamiast próbować zmaksymalizować wartość swojej inwestycji i osiągnąć zysk, oczekujesz, że wartość dolara amerykańskiego w danej walucie zmieni się w oczekiwanym przez Ciebie kierunku (w górę lub w dół). Jeśli tak się stanie, osiągniesz zysk po przeliczeniu waluty na dolary amerykańskie.

Co należy wiedzieć przed zainwestowaniem w walutę obcą

Przed zainwestowaniem w walutę obcą ważne jest, aby zrozumieć związane z tym ryzyko i jak osiągnąć zysk. Inwestowanie bez dobrze opracowanej strategii może prowadzić do słabych wyników i znacznych strat. Oto kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać przed pierwszą inwestycją na rynku Forex:

Ryzyko inwestycyjne: Zacznij od zrozumienia ogólnego ryzyka inwestycyjnego: profil ryzyka USD/CAD bardzo różni się od profilu ryzyka USD/BRL. Tak jak każda spółka różni się od siebie na rynku akcji, tak każda para walutowa różni się od siebie na rynku Forex.

Opłaty transakcyjne: Niektóre firmy brokerskie ukrywają swoje prowizje w spreadzie lub różnicy między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Inne pobierają wyraźne opłaty transakcyjne w oparciu o wielkość transakcji, wolumen transakcji lub wielkość pary walutowej. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie opłaty są naliczane za każdą transakcję.

Korzystaj z dźwigni finansowej: Jeśli ryzykujesz więcej niż jednego dolara na każdego zainwestowanego dolara, korzystasz z dźwigni finansowej. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z dźwigni finansowej, ponieważ może ona przyspieszyć zarówno zyski, jak i straty.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego: Podobnie jak w przypadku dźwigni finansowej, depozyt zabezpieczający może prowadzić do znacznych zysków i strat. Handlując na depozycie zabezpieczającym, upewnij się, że rozumiesz wszystkie związane z tym koszty i znasz wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla swojego konta.

Zysk i strata na pips: Waluty poruszają się w górę i w dół w krótkich okresach zwanych pipsami. Dla każdej zmiany ceny o jeden pips musisz wiedzieć, ile zysku lub straty osiągniesz w dolarach.

Nie istnieje scentralizowany rynek Forex: Każda platforma transakcyjna Forex prowadzi własny rynek z własnymi zasadami i cenami. Dokładne kursy, które otrzymujesz, mogą nie odpowiadać kursom spot płaconym przez duże banki lub kursom publikowanym w serwisach informacyjnych FX. Klienci płacą ceny oparte na własnej aktywności rynkowej platformy.

Rodzaje inwestycji w waluty obce

Chociaż waluty obce można kupować i sprzedawać bezpośrednio, wielu traderów inwestuje w FX przy użyciu różnych narzędzi. Oto kilka popularnych sposobów na rozpoczęcie handlu na rynku Forex z rachunku brokerskiego:

  • Opcje - opcje walutowe dają możliwość kupna lub sprzedaży waluty po określonej cenie w określonym dniu i czasie. Jeśli warunki są korzystne, można wykonać opcję i osiągnąć zysk;
  • Kontrakty futures - kontrakty futures są pod wieloma względami podobne do opcji. Jednak zamiast możliwości wykonania w określonym czasie, istnieje obowiązek wykonania kontraktu w momencie wygaśnięcia;
  • Fundusze - fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF (exchange-traded funds) często posiadają akcje i obligacje, ale nie ograniczają się do tych aktywów. Fundusze mogą również posiadać waluty obce.

Niektórzy inwestorzy wykorzystują jedną z tych inwestycji jako zabezpieczenie. Zabezpieczenie walutowe to zestaw transakcji mających na celu zrównoważenie innych rodzajów ryzyka. Może to być przydatne dla emigrantów, którzy chcą posiadać rachunki w więcej niż jednej walucie. W niektórych przypadkach walutę można uzyskać bezpośrednio w banku. Istnieją również banki internetowe, w których można przechowywać obcą walutę. Ponieważ waluta obca jest bardziej ryzykowna i złożona niż inne inwestycje, opcje są nieco ograniczone w porównaniu z innymi klasami aktywów. Inwestowanie w waluty obce jest ekscytujące, ale nie dla każdego. Zanim zaczniesz inwestować w walutę, warto zapoznać się z ryzykiem i korzyściami tego typu inwestycji.

Czym są kontrakty futures?

Zalety

  1. Dywersyfikacja portfela - wielu inwestorów skupia się głównie na akcjach i obligacjach, Forex jest popularnym wyborem do dywersyfikacji portfela.
  2. Czerpanie zysków z międzynarodowych wiadomości gospodarczych - miłośnicy wiadomości i statystyk mogą oprzeć swoje strategie handlowe na publikacjach wiadomości, wyborach i innych bieżących wydarzeniach.
  3. Handel 24 godziny na dobę - w przeciwieństwie do rynku akcji, który ma stałe godziny otwarcia, rynek Forex jest otwarty prawie zawsze. Niektóre platformy Forex obsługują handel 24-godzinny, dzięki czemu nie trzeba czekać na otwarcie rynku.

Wady

  1. Duża zmienność - rynki mają tendencję do szybkich zmian, ponieważ wiadomości szybko rozprzestrzeniają się wśród inwestorów Forex. Rynki Forex są często bardziej zmienne niż rynki akcji i obligacji.
  2. Mniej przewidywalne rynki - inwestując w amerykańskie akcje, można polegać na rekomendacjach spółek, raportach finansowych i innych danych, aby przewidzieć przyszłość. Rynki Forex mogą być zmienne i niestabilne bez ostrzeżenia.
  3. Wiele złych wyborów inwestycyjnych - zaleca się współpracę z zaufanymi firmami w celu zarządzania portfelem. W branży działa kilka pozbawionych skrupułów firm oferujących produkty niespełniające norm i obarczone niezwykle wysokim ryzykiem, które może zostać spotęgowane przez handel z depozytem zabezpieczającym.

Kupno i sprzedaż waluty

Aby kupować lub sprzedawać waluty, potrzebujesz konta maklerskiego dla tego typu aktywów. Podczas gdy Twój broker nie pozwoli Ci inwestować bezpośrednio w opcje lub kontrakty futures związane z walutami obcymi, większość brokerów obsługuje szeroką gamę funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które mogą inwestować w waluty.

Jak już wspomnieliśmy, ważne jest, aby podkreślić, że inwestowanie na rynku Forex jest ryzykowne - musisz mieć środki na koncie, zanim będziesz mógł inwestować na rynku Forex. Upewnij się, że są to pieniądze, które jesteś gotów stracić, jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem. Forex to ekscytujący obszar do inwestowania, ale jest to bardziej wyspecjalizowany obszar inwestowania. Początkujący powinni zacząć inwestować w aktywa o niskim ryzyku przed wejściem na Forex.

Podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem i korzyściami. Przed podjęciem decyzji należy rozważyć wszystkie dostępne opcje. Aby wypróbować Forex bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy, znajdź brokera, który oferuje handel papierowy, który działa jak gra giełdowa. Gdy poczujesz się komfortowo, przejdź do swojego ulubionego brokera i rozpocznij handel na rynku Forex.

Recenzje

Zostaw komentarz

Opowiedz nam swoją historię

Czy broker nie dotrzymuje warunków umowy, czy próbuje cię oszukać?

Kliknięcie przycisku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.