Rynek akcji: Budowanie portfela, aby rozpocząć działalność na giełdzie

Rynek akcji to fascynujący świat, który oferuje wiele możliwości inwestycyjnych. Jeśli jesteś nowy na giełdzie i chcesz zacząć budować swój portfel aktywów, postępuj zgodnie z tymi podstawowymi wskazówkami.

Jak reagować na wahania cen na rynku akcji

Jak zareagujesz na spadki na rynku? Czy sprzedasz swoje aktywa? Sukces na giełdzie jest ściśle związany z ludzką psychologią. Wahania kapitału są nieuniknione, dlatego ważne jest, aby ocenić, czy jesteś przygotowany na radzenie sobie z nimi.

Horyzont inwestycyjny

Czy chcesz inwestować krótkoterminowo, próbując czerpać zyski z codziennych wahań cen, czy wolisz inwestycje długoterminowe? W przypadku inwestycji długoterminowych łatwiej jest zaakceptować krótkoterminowe wahania zainwestowanego kapitału.

Twoja sytuacja finansowa

Wielkość portfela inwestycyjnego powinna odpowiadać Twoim dochodom, wydatkom i innym zobowiązaniom finansowym. Łatwiej jest inwestować na giełdzie, jeśli Twój dochód może zrównoważyć wszelkie straty na zainwestowanym kapitale.

Inwestować pasywnie lub aktywnie

Kiedy zaczynasz swoją przygodę z rynkiem akcji, musisz podjąć ważną decyzję: inwestować pasywnie czy aktywnie. Oto jak wybrać najlepsze dla siebie podejście.

Aktywne inwestowanie

Aktywne inwestowanie na giełdzie oznacza samodzielny wybór papierów wartościowych, w które chcesz zainwestować. Wymaga to dogłębnej analizy aktywów w celu stworzenia portfela, który ostatecznie osiągnie lepsze wyniki niż rynek. Aktywne inwestowanie wymaga dużo czasu i pracy. Musisz przeanalizować kontekst ekonomiczny i dane dotyczące wyników finansowych spółek, aby wybrać te, które najprawdopodobniej zapewnią atrakcyjne zwroty.

Ta metoda inwestowania na giełdzie jest odpowiednia dla inwestorów, którzy chcą przejąć kontrolę nad wszystkimi swoimi decyzjami inwestycyjnymi: wyborem aktywów, kwotą zainwestowaną w każde aktywo, okresem inwestycji, jednocześnie regularnie analizując wyniki portfela.

Inwestycje pasywne

Inwestowanie na giełdzie jest całkowicie możliwe bez poświęcania kilku godzin tygodniowo na analizę aktywów wchodzących w skład portfela. Pasywne zarządzanie portfelem często przewyższa aktywne zarządzanie w perspektywie długoterminowej. Na przykład w ciągu 10 lat mniej niż 10% funduszy inwestycyjnych w Europie było w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż ich indeks bazowy.

Inwestując w indeksy, na przykład za pośrednictwem funduszy indeksowych lub funduszy ETF, będziesz jednym z najbardziej skutecznych inwestorów na całkowicie pasywnej podstawie!

Pierwsze kroki na rynku akcji

Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie, należy wybrać platformę podatkową. Obudowa podatkowa to produkt oszczędnościowy, który umożliwia dokonywanie inwestycji finansowych. Każda platforma podatkowa ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie.

Wspólny rachunek papierów wartościowych

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym można przechowywać akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF i inne papiery wartościowe.

Rachunek papierów wartościowych można otworzyć w banku lub u brokera internetowego (takiego jak Trade Republic, DEGIRO lub Scalable Capital). Praca z rachunkiem papierów wartościowych jest bardzo prosta. Jest on podzielony na dwie kategorie: aktywa i środki pieniężne. Możesz dokonywać płatności w razie potrzeby, aby kupić papiery wartościowe i wypłacać pieniądze, gdy je sprzedajesz.

Zaletą rachunku papierów wartościowych jest jego prostota i elastyczność. Główną wadą jest to, że nie jest on najbardziej efektywny podatkowo. PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique - podatek liniowy) w wysokości 30% ma zastosowanie do zysków kapitałowych i dywidend.

PEA

PEA jest atrakcyjnym rozwiązaniem podatkowym dla tych, którzy chcą inwestować w europejskie akcje. Dzięki PEA możliwe jest również inwestowanie w fundusze inwestycyjne i ETF, pod warunkiem, że co najmniej 75% tych aktywów jest inwestowanych w akcje spółek z siedzibą w Unii Europejskiej. W zamian PEA oferuje inwestorom korzystniejsze traktowanie podatkowe w porównaniu z rachunkiem papierów wartościowych.

Główną zaletą

PEA jest to, że jest on efektywny podatkowo. Jeśli PEA jest utrzymywany przez ponad 5 lat, zyski są opodatkowane stawką 17,20%.

Główna wada

Niezbyt elastyczne opcje inwestycji giełdowych (nie można kupować akcji spółek amerykańskich) i limit kwoty 150 000 euro.

Ubezpieczenie na życie

Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz inwestować w szeroką gamę aktywów w ramach pakietu wolnego od podatku, zwłaszcza jeśli inwestujesz na giełdzie w perspektywie długoterminowej. Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz gromadzić i powiększać swoje oszczędności, inwestując w akcje, fundusze inwestycyjne lub nieruchomości.

Zalety ubezpieczenia na życie

Korzystne traktowanie podatkowe, możliwość delegowania zarządzania portfelem i przygotowania się do dziedziczenia.

Główne wady

Znacznie mniejsza elastyczność (niektóre polisy nie pozwalają na łatwą zmianę opcji inwestycyjnych).

Recenzje

Zostaw komentarz