Podwyżka stóp jeszcze się nie skończyła. Głód BTP powraca wśród oszczędzających.

BTP

Tegoroczna konferencja Assiom Forex Spring Conference 2023 koncentrowała się na trendach makroekonomicznych na rynkach finansowych.

Wysokie zyski przedsiębiorstw i zwykłe opóźnienia czasowe jak dotąd opóźniały transmisję podwyżek stóp zainicjowanych przez EBC, ale sytuacja się zmienia i większość transmisji wyższych wartości pieniądza do realnej gospodarki nastąpi w nadchodzących kwartałach. Stało się to jasne podczas wiosennej konferencji Assiom Forex 2023, zorganizowanej w tym roku na temat trendów makroekonomicznych na rynkach finansowych. Według Marco Valli, szefa globalnego działu badań w UniCredit, marża zysku osiągnięta przez firmy w ciągu ostatnich dwóch lat pozwoliła im odroczyć absorpcję wyższych kosztów finansowania, ale teraz powinno się to zmienić wraz ze skromnym wzrostem gospodarczym i stopami zbliżonymi do stopy końcowej.

Nowa runda podwyżek stóp procentowych.

Według Valli, stopa depozytowa wzrośnie do 3,75% w lipcu z możliwością dalszej podwyżki we wrześniu: ta ostatnia będzie zależeć od tego, czy EBC weźmie pod uwagę tylko inflację bazową, czy też również rozwój sytuacji na rynku pracy. Według Valli'ego szanse na podwyżkę lub pauzę we wrześniu wynoszą obecnie 50/50, ale faktem jest, że chociaż presja rynkowa słabnie, proces dezinflacji jest dopiero w połowie drogi i musi być kontynuowany, ponieważ UniCredit szacuje, że powrót do celu inflacyjnego 2% nastąpi dopiero w 2025 roku. W krótszym horyzoncie Valli nie widzi żadnych znaczących konsekwencji dla obligacji rządowych wynikających ze spłaty 143 mld pożyczek LTRO dla włoskich banków pod koniec czerwca. Te ostatnie, wyjaśniła Elisa Coletti, szefowa działu badań bankowych w Intesa Sanpaolo, mogą spodziewać się powrotu zainteresowania włoskich gospodarstw domowych obligacjami rządowymi.

Powraca głód obligacji skarbowych.

Tylko w 2022 r., po 10 latach dezinwestycji, włoskie gospodarstwa domowe zainwestowały 54 mld euro w BOT i BTP, a kolejne 7,8 mld euro w bankowe papiery wartościowe. Trend ożywienia inwestycji w obligacje skarbowe odnotowano również w Niemczech, ale nie w takim samym stopniu jak we Włoszech. Coletti dodał, że wskaźnik kredytów do depozytów jest najniższy w historii, a we Włoszech jest najniższy wśród głównych krajów strefy euro. Co więcej, we Włoszech i Hiszpanii odpływ środków z rachunków bieżących jest tylko częściowo kierowany na depozyty terminowe". Z kolei Lea Zicchino, Head of Financial Markets and Intermediaries Analysis w Prometeia, przedstawiła analizę płynności instrumentów finansowych ESG, które wbrew temu, co może wydawać się na pierwszy rzut oka, okazują się być bardziej płynne, przy założeniu, że wszystkie inne elementy są równe. Mało tego: płynność konwencjonalnych obligacji również poprawia się w przypadku spółek, które ogłaszają zielone obligacje, ale tylko w przypadku wielokrotnej emisji. Wreszcie, premia za płynność dla przedsiębiorstw wzrosła na korzyść zielonych aktywów w czasach niedoborów płynności i po zmianie strategii polityki pieniężnej EBC.

Ryzyko klimatyczne i zrównoważony rozwój w bankowości.

Wreszcie, konferencja poruszyła znaczenie integracji ryzyka klimatycznego oraz ewolucji polityki i regulacji dotyczących ryzyka klimatycznego. Ivan Faiella z Grupy ds. Zmian Klimatycznych i Zrównoważonego Rozwoju Banku Włoch zilustrował ocenę tych zagrożeń, a Pietro Gugliotta, zastępca szefa Służby Nadzoru Bankowego 2, przedstawił podejście nadzorcze przyjęte w tych kwestiach. "Brak uwagi poświęconej kwestiom społecznym", wyjaśnił Gugliotta, "często prowadził do nieuczciwych praktyk biznesowych, zbyt złożonych lub spekulacyjnych produktów finansowych, nieodpowiedniego bezpieczeństwa danych i zabezpieczeń prywatności. Powodowały one zobowiązania odszkodowawcze, utratę reputacji i straty biznesowe oraz negatywny wpływ na rachunek zysków i strat". "To, co zmienia się w stosunku do przeszłości", podsumował, "to priorytet nadany im zgodnie z globalnym programem politycznym i szerzenie większej świadomości ich znaczenia. Zyskują one na znaczeniu same w sobie i zyskują większe uznanie/dowody związane z ryzykiem klimatycznym".
 

Recenzje

Zostaw komentarz

Opowiedz nam swoją historię

Czy broker nie dotrzymuje warunków umowy, czy próbuje cię oszukać?

Kliknięcie przycisku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.