Czym są indeksy w handlu i jak nimi handlować?

Indeksy w handlu - proste wyjaśnienie

S&P 500, CAC40, NASDAQ lub DAX - studiując rynek Forex mogłeś natknąć się na te tajemnicze skróty, za którymi kryją się nazwy największych indeksów giełdowych. Indeks giełdowy to wskaźnik stanu rynku akcji, który jest obliczany na podstawie określonego zestawu akcji i obligacji. Do stworzenia indeksu wybiera się kilka instrumentów. Na przykład CAC40 to indeks, który śledzi 40 największych francuskich spółek o największej kapitalizacji rynkowej na giełdzie Euronext w Paryżu, a indeks S&P 500 obejmuje około 500 największych amerykańskich spółek: Apple, Microsoft, Tesla i inne.

Należy jednak zauważyć, że indeksy nie składają się wyłącznie z akcji. Istnieją indeksy obligacji, indeksy towarowe, a nawet indeksy indeksów! Narzędzia do obliczania indeksów można wybierać według branży, kapitalizacji rynkowej lub wielkości firmy i tak dalej. Wartość indeksu giełdowego obliczana jest na podstawie wartości instrumentów wchodzących w jego skład. Najpopularniejsze globalne indeksy zazwyczaj obejmują listę największych spółek w danym kraju z różnych sektorów gospodarki.

Zmiany cen akcji poszczególnych spółek wpływają na ogólną wartość indeksu. Jeśli ceny większości akcji rosną, wzrasta wartość indeksu i odwrotnie. W ten sposób indeks giełdowy odzwierciedla ogólne nastroje i kierunek rynku. Aby dowiedzieć się, czy wszystkie paryskie akcje wzrosły czy spadły podczas sesji, patrzymy na indeks CAC 40, a jeśli interesuje nas japońska gospodarka, patrzymy na indeks Nikkei 225.

Klasyfikacja indeksów

Na rynku giełdowym istnieją tysiące instrumentów, więc znalezienie interesujących akcji do kupienia może być trudne. Indeksy giełdowe częściowo pomagają inwestorom, kategoryzując instrumenty: indeksy akcji technologicznych, indeksy akcji złota, największe kapitalizacje Chin itp. Możemy zatem wyróżnić 2 główne typy indeksów:

  • Sektorowe: Są one obliczane dla określonego sektora gospodarki, na przykład przemysłu chemicznego lub ciężkiego.
  • Złożone (composite): Są one obliczane na podstawie akcji spółek reprezentowanych na oddzielnej giełdzie. Służą jako wskaźnik stanu gospodarki i są wykorzystywane do prognozowania jej rozwoju na wszystkich poziomach.

Indeks jest względną miarą wyników instrumentu w stosunku do sektora. Jeśli, na przykład, akcje osiągają lepsze wyniki niż indeks, mówi się, że osiągnęły lepsze wyniki niż indeks lub sektor. Jeśli osiągają gorsze wyniki niż indeks, mówi się, że osiągają gorsze wyniki niż indeks. Sektory mogą być również porównywane między indeksami. Łatwo jest porównać sektor technologiczny z sektorem farmaceutycznym. Inwestorzy mogą dowiedzieć się, które sektory rozwijają się najszybciej i które sektory są najlepszą obroną przed wzrostami i spadkami gospodarczymi.

Dlaczego indeksy giełdowe są ważne?

Dlaczego indeksy giełdowe są ważne?

Indeksy giełdowe działają jak barometr, wskazując ogólny ruch na rynku. Pomagają inwestorom określić ogólny trend na rynku, pokazując wszystkie pozytywne i negatywne ruchy papierów wartościowych. Ponadto, indeksy są ważne w ocenie nastrojów rynkowych. Nastroje rynkowe to ważna koncepcja, która pokazuje, co robi większość inwestorów: kupuje, sprzedaje lub pozostaje z boku. Można nawet określić nastroje inwestorów w danym sektorze.

Pomoc w inwestowaniu pasywnym

Inną ważną funkcją indeksów jest umożliwienie inwestowania pasywnego. Inwestowanie pasywne polega na inwestowaniu w papiery wartościowe w taki sposób, aby jak najdokładniej śledzić trendy rynkowe. Inwestorzy, którzy chcą ograniczyć koszty badań i prowizje maklerskie, mogą zainwestować w fundusz indeksowy. Wyniki portfela będą ściśle odpowiadać wynikom śledzonego indeksu. Ten rodzaj inwestycji jest dokonywany za pośrednictwem funduszy indeksowych, takich jak ETF, i jest uważany za stosunkowo stabilny, zwłaszcza w przypadku najbardziej stabilnych indeksów.

Jak handlować indeksami?

Istnieją dwa główne sposoby handlu indeksami - kontrakty CFD (Contract for Difference) i fundusze ETF (Exchange Traded Funds):

Kontrakty CFD na indeksy

Indeksami można handlować u brokerów internetowych za pomocą kontraktów CFD. Pozwalają one czerpać zyski ze wzrostu lub spadku indeksów. Dostępne są najpopularniejsze kontrakty na indeksy: CAC 40, DAX, S&P 500, NASDAQ 100 itp. Zasada działania jest prosta: kupujesz kontrakt na kupno lub sprzedaż w liczbie lotów określonej przez Twojego brokera. Różni się ona w zależności od brokera, dlatego warto przetestować odpowiednią platformę przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na indeksy.

Indeksowe fundusze ETF

Fundusze ETF to również świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na indeksy. Fundusze te starają się dokładnie replikować indeksy giełdowe. Są one podobne do funduszy inwestycyjnych, ale są notowane na giełdzie i są przedmiotem obrotu przez cały dzień. Oznacza to, że można nimi aktywnie handlować, ale fundusze ETF najlepiej nadają się do inwestowania długoterminowego. Pozwalają one śledzić dynamikę rynku, zamiast próbować "pokonać" rynek, wybierając poszczególne akcje. Fundusze ETF pozwalają na pasywne zarządzanie. Na przykład Lyxor CAC 40 ETF wyemitowany przez Lyxor (spółkę zależną Société Générale) jest funduszem ETF, który można kupić w celu odzwierciedlenia wyników indeksu paryskiego w portfelu.

Zalety indeksów giełdowych

  • Zmniejszone ryzyko i stały wzrost: Jedną z głównych zalet indeksów jest to, że są one stosunkowo mało ryzykownymi opcjami inwestycji kapitałowych. Z natury są one zdywersyfikowane, a zatem niezbyt zmienne. Inwestowanie w nie za pośrednictwem funduszy ETF zwiększa szanse na uzyskanie długoterminowych zysków kapitałowych, i to w sposób pasywny. Z drugiej strony, aktywny handel jest bardziej złożony.
  • Niższe koszty: fundusze ETF oferują inwestorom znaczne oszczędności. Opłaty za zarządzanie ETF wahają się od 0,05% do 1%. Jednak aktywny handel kontraktami CFD na indeksy może być kosztowny, zwłaszcza jeśli odbywa się przy użyciu znacznej dźwigni finansowej.
  • Dywersyfikacja: Ponieważ inwestujesz w koszyk akcji, zmniejszasz swoje ryzyko. Indeksy pozwalają na dywersyfikację w całym sektorze. Kupując wiele indeksów, można uzyskać dostęp do wielu sektorów jednocześnie, co byłoby uciążliwe, gdyby kupowało się akcje pojedynczo.

Handel indeksami ma jednak swoje wady, z których główną jest stosunkowo niska zmienność. Innymi słowy, nie można oczekiwać wyjątkowych zwrotów, ponieważ indeksy nie rosną znacząco przez cały rok. Z drugiej strony, niska rentowność jest rekompensowana przez wysoką stabilność, więc indeksy dobrze nadają się do inwestycji długoterminowych.Ponadto, handlując kontraktami CFD, nie należy zapominać o dźwigni finansowej. Chociaż indeksy są uważane za stabilne, dźwignia finansowa w tym przypadku sprawia, że handel indeksami jest dość ryzykowny. Znacząco zwiększa ona ryzyko. Mimo to indeksy pozostają popularną metodą inwestycyjną dla wielu inwestorów ze względu na ich stabilność i względną przewidywalność.

FAQ

Q: Jak obliczane są ceny indeksów?
A: Obecnie ceny indeksów są obliczane przy użyciu metody kapitalizacji rynkowej, która mierzy wartość akcji spółki w stosunku do całkowitej wartości rynkowej w dolarach, oraz formuły ważenia cen. Obliczenia wymagają pomnożenia liczby akcji spółki znajdujących się w obrocie przez bieżącą wartość rynkową akcji. Dzięki tej metodzie spółki o wyższych cenach mają większą wagę, co oznacza, że wahania cen tych akcji będą miały większy wpływ na bieżącą wartość indeksu.

Q: Jaka jest różnica między handlem indeksami a handlem akcjami?
A: Handel akcjami to handel akcjami konkretnych spółek. Handel indeksami to handel całym zestawem akcji przy użyciu jednego instrumentu. Indeks śledzi wahania cen tego zestawu akcji wykorzystywanych jako wskaźnik ogólnego obrazu rynku akcji jako całości (np. S&P 500) lub może to być określony segment rynku akcji, taki jak technologia (NASDAQ).

Q: Czy handel indeksami jest opłacalny?
A: Handel indeksami charakteryzuje się stosunkowo niską zmiennością, tj. nie należy oczekiwać dużych zwrotów w krótkim okresie. Jednocześnie indeksy są stabilnymi aktywami, które osiągają dobre wyniki w długim okresie.

Recenzje

Zostaw komentarz